Co je to KDE?

Následující stránky by Vám měli poskytnout základní informace o KDE a usnadnit Vám orientaci, zvláště setkáváte-li se s KDE poprvé. Věříme, že se nám podařilo pokrýt širokou oblast otázek kolem KDE a doufáme, že Vám tento přehled pomůže v porozumění struktury KDE.

Obecný popis KDE

KDE je moderní prostředí pracovní plochy pro počítače s operačním systémem typu UNIX. KDE by rádo naplnilo potřebu jednoduchého používání pracovní stanice s Unixem, podobně jako pracovní prostředí operačního systému MacOS nebo Win 9x/NT. Věříme, že operační systémy typu UNIX jsou nejlepší operační systémy, které byly dosud vyvinuty. Známým faktem je, že UNIX převládá na poli serverů a je upřednostňovanou platformou pro počítačové profesionály a vědce - bez UNIXu by nikdy nebyl Internet jaký je. Navzdory tomu UNIX nesplňuje požadavky průměrného uživatele a díky nedostatku jednoduchého ovládání si ve většině případů nenašel cestu k typickému uživateli počítače v kanceláři či doma. Tento fakt je obzvlášť nešťastný, neboť řada implementací UNIXu (Linux, FreeBSD, NetBSD, atd.) je dostupná zdarma na Internetu a všechny jsou většinou mimořádně kvalitní a stabilní.

KDE - Prostředí pracovní plochy

Nyní KDE přináší možnost použití moderního prostředí pracovní plochy i pod operačními systémy typu UNIX. Dohromady s některými volně dostupnými implementacemi UNIXu jako je Linux vytváří kompletní, volně dostupnou a otevřenou platformu pro kohokoliv, spolu se zdrojovými kódy s možností jejich modifikace. Jakkoliv tu bude vždy prostor pro vylepšování, věříme, že se nám podařilo vytvořit životaschopnou alternativu k některým dnes značně rozšířeným komerčním operačním systémům. Doufáme, že kombinace UNIX/KDE přinese konečně průměrnému uživateli možnost spolehlivé, stabilní a monopoly neovládané práce s počítačem, stejně jako si počítačoví profesionálové a vědci po celém světě užívají léta.

KParts - Rámec pro vývoj aplikací

Vytvářet aplikace přímo pro UNIX/X11 je většinou velice obtížný a namáhavý proces. Tým KDE si uvědomuje fakt, že úroveň počítačové platformy zpravidla odpovídá počtu kvalitních aplikací používaných uživateli na dané platformě. Z tohoto důvodu tým KDE vyvinul dokumentovaný rámec pro vývoj aplikací, zavádějící poslední postupy v technologiích aplikačních rámců, a zařadil se tak přímo do souboje mezi takové oblíbené vývojové rámce, jako jsou například technologie firmy Microsoft MFC/COM/ActiveX. Dokumentovaná technologie KParts dovoluje vývojářům snadno a rychle vytvářet prvotřídní aplikace dosahující technologické špičky.

KDE - Balík aplikací

Díky KParts vzniklo (a stále vzniká) poměrně velké množství aplikací pro KDE. Část z nich je už obsažena v základní distribuci, zbylé jsou zpravidla ke stažení na internetu. Mezi nejvýznamnější patří balík kancelářských aplikací KOffice a univerzální prohlížeč Konqueror. Dále můžeme zmínit programy na přehrávání multimediálních souborů, hry, a nově i výukové programy, či balík aplikací typu osobní manažer.

Internacionalizace KDE

Tým KDE si plně uvědomuje, že většina uživatelů by měla ráda dostupné aplikace a dokumentaci ve svém mateřském jazyce. Proto týmy sdružené na i18n.kde.org (i18n je akronym pro slovo anglické slovo internationalization) pracují na překladu jednotlivých aplikací a dokumentace do řady cizích jazyků. Současně s tím se řada týmů stará o webovské stránky ve svém národním jazyce. Pokud vás problematika překladu zaujala, navštivte stránku věnovanou spolupráci při vývoji KDE, nebo přímo stránky českého překladatelského týmu na kde-czech.sourceforge.net.

Nyní bychom Vás rádi pozvali k dalšímu poznávání KDE:

Na další obecné otázky kolem KDE naleznete odpovědi v sekci přehled vlastností KDE nebo v sekci KDE FAQ. Můžete si také prohlédnout některou z prezentací KDE nebo se podívat na Náhledy na KDE.